Aanpak

Tijdens de kennismaking brengen we samen in beeld voor welk probleem hulp gevraagd wordt. Daarna maakt Samen-leren-leren een plan van aanpak en een begroting die we samen bespreken.

Met ouder
Als het om een kind gaat werkt Samen-leren-leren altijd met het kind, in aanwezigheid van een ouder. Het is mogelijk dat er gefilmd wordt, natuurlijk alleen met toestemming. Het voordeel is dat de ouder precies ziet hoe en waaraan gewerkt wordt. Daardoor krijgt de ouder de mogelijkheid het kind thuis op dezelfde manier te stimuleren. De ouder kan direct meegenieten van de succeservaringen van het kind.

Eén op één
Met (oudere) pubers en volwassenen werkt Samen-leren-leren in een één-op-één situatie.

Locatie
De begeleiding vindt in overleg plaats in Nijbroek, bij u thuis of op school of op een andere locatie.

Contact>