Ik zoek hulp

Heeft uw kind of uw tiener leerproblemen op school? Heeft u zelf problemen bij het leren? Samen-leren-leren helpt je verder. We onderzoeken hoe iemand leert en wat zijn of haar sterke kanten zijn. Want pas als je die kracht benut, kun je iemand leren hoe hij of zij het beste kan leren. Samen, met het kind en met de ouders, leren we zo leren.

Welke leer problemen?
Samen-leren-leren helpt scholieren met dyslexie, dyscalculie die vastlopen in hun leerprocessen en ontwikkelingsprocessen andere leerproblemen.
Jetty helpt inzichtelijk te maken hoe leerprocessen verlopen en in welke fase van het leren ontwikkelingsstappen gezet kunnen worden.
Door de opdrachten en spellen die we doen wordt duidelijk waar het goed gaat en wat er beter kan. Er ontstaat bewustzijn en de leerling/ ouder krijgt zo handvatten zelf de regie te nemen en keuzes te maken.
Alle begeleiding wordt geboden van het Mediërend Leren.

Samen-leren-leren werkt met kinderen, pubers en volwassenen met een hulpvraag. Wil je weten het hulpaanbod van Samen-leren-leren geschikt is voor jullie situatie? Neem gerust contact met mij op om dit te bespreken.