Mediërend leren

Samen-leren-leren werkt met ‘Mediërend Leren’. Iedereen kan bijleren. Mediërend Leren is een werkwijze die je helpt met je eigen mogelijkheden vooruitgang te boeken. Samen-leren-leren leert de leerling waar de eigenlijke oorzaak zit van een leerblokkade en biedt de mogelijkheden om in kleine stapjes de situatie te veranderen.

Uitgangspunten
Een van de belangrijkste uitgangspunten daarbij is het geloven in de ontwikkelmogelijkheid van mensen. Het investeren in een goed, liefdevol contact, het aansluiten bij de vraag en de mogelijkheden die de leerling heeft zijn daarbij de basis voor de verdere ontwikkeling.

Onderzoek
Voor de start van de begeleiding brengt Samen-leren-leren in kaart welke denkvaardigheden al goed ontwikkeld zijn en welke denkvaardigheden ervoor zorgen dat een ontwikkelingsstap stagneert. Met beide gaan we aan de slag. Daardoor wordt de leerling zich bewust van mogelijkheden om het anders te doen.

Werkwijze
Met Mediërend Leren leert het kind zelf na te denken en problemen zelfstandig op te lossen. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van (denk)spellen, oefen- en werkbladen die het kind in een vergelijkbare situatie brengen zodat het trots kan zijn op zijn prestaties. Zo kan het zelfvertrouwen groeien. Deze werkwijze kan natuurlijk heel goed gekoppeld worden aan een vak waarvoor extra aandacht nodig is.

Spellen en Opdrachten
Door met spellen en denkopdrachten te werken of een praktijkvoorbeeld te oefenen, stimuleer je het kind op een andere manier dan wanneer een leerling gestuurd wordt om een onvoldoende weg te werken voor een vak dat hij niet ziet zitten en daar ook nog eens extra voor moet gaan werken.
Mediërend leren is een procesgerichte benadering. Het eerste doel is niet om zo snel mogelijk een antwoord te vinden, maar om te zoeken naar de onderliggende regels en afspraken. De leerling leert zo gebruik te maken van verschillende denkvaardigheden.

Voordelen mediërend leren
Door deze methode toe te passen wordt je zelfredzamer. Je leert de manier waarop je werkt en leert die te gebruiken in andere situaties. Je eigen denkproces wordt iedere keer opnieuw aangesproken. Je leert een systeem aan waarin je eerst vertelt waar je mee bezig bent en je denkt na over de vraag waar je deze situatie, dit probleem of deze opdracht nog meer tegenkomt. Zo krijg je grip op situaties die je wilt veranderen.

Wat merk je ervan?
Op deze manier leer je verbanden te zien en daar worden veel dingen eenvoudiger van; niet elk probleem is dan een nieuw probleem dat opgelost moet worden maar je leert vergelijkbare situaties te herkennen en daar dezelfde oplossingsstrategie op toe te passen.

Verandering
Elk mens heeft mogelijkheden om dingen te veranderen, anders aan te pakken. In het algemeen voelen leerlingen/cliënten dat situaties verbeteren door Mediërend Leren; dat schoolresultaten beter worden; dat ze uitgedaagd worden in hun denken over verschillende voorgelegde problemen; dat ze meer grip op hun situatie krijgen doordat ze handvatten aangereikt krijgen die passen bij hun vraag.

Meer Mediërend Leren>