Specialistische leerlingbegeleiding

Zoekt u op uw PO of VO-school ondersteuning in de specialistische leerlingbegeleiding? Heeft u iemand nodig die helpt bij gecompliceerde leersituaties? Samen-leren-leren heeft ruime ervaring in diverse onderwijssettings. Samen-leren-leren gaat verder dan remedial teaching.

Als het leren stagneert
Als extra oefenen een leerling niet verder helpt en het leren stagneert, zoekt Samen-leren-leren naar helderheid over de oorzaken en mogelijkheden om het leerproces weer vlot te krijgen.

Wat kan Samen-leren-leren voor uw leerling doen?
- Analyse van leerprocessen volgens de methode van Prof. dr. R.Feuerstein: LPAD: learning propensity assessment device en prof. D.Tzuriel.
- Begeleiding om leerprocessen effectiever te kunnen inzetten.
- Bewustwording van eigen leerprocessen en leren deze te beïnvloeden.
- Didactische onderzoeken naar dyslexie.
- Dyslexiebegeleiding.
- Praktische hulp om overzicht te leren krijgen en leerstof te plannen.
- Mediërende vakstudiebegeleiding Vakspecifieke begeleiding vanuit bovenstaande concepten.

Wilt u weten of Samen-leren-leren uw school kan ondersteunen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.